Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 27.06.2018 12:59:22 

Materská škola J. Kráľa Stupava

Profil VO

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Materská škola

Sídlo:  ul. J. Kráľa č. 1592/1, 900 31 Stupava

Štatutárny zástupca:  Alena Požgayová

e-mail: jkskolka@gmail.com

Telefón: 0911 787 400

Bankové spojenie: VÚB 

Číslo účtu: 1682763359/0200

IČO: 31813011

DIČ: 2021704795

Zadávanie zákazok zabezpečuje materská škola v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 


TOPlist